JobbGPS

Integritetspolicy

Villkor för cookies

Användning av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Värnamo Näringsliv AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du själv lämnar när du anmäler dig som medlem eller som deltagare i något av våra evenemang. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Värnamo Näringsliv AB kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller annan form av kontakt. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

I syfte att ge dig som medlem i Värnamo Näringsliv AB en god service förenad med medlemskapet behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av Värnamo Näringsliv AB.

Bilder & film på våra event

Det framgår i samband med varje event, både på hemsidan och i den lokal vi är, att vi tar bilder samt eventuellt filmar eventet. Bilderna kan användas i våra sociala medier samt tryckmaterial och tidningar med Värnamo Näringsliv AB som avsändare. Det framgår även att man ska kontakta oss om man inte vill vara med på bild. Vi sparar alla bilder.

Epostadresser

Används endast till utskick av fakturor, inbjudningar samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev längre. Detta framgår tydligt i varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för statistiska syften.

Samarbeten

Vid samarbeten med andra företag, föreningar eller offentlig sektor som t. ex. vid samarbetsprojekt, omröstning av Årets UF-företag, fakturering el utveckling av hemsidan framgår det tydligt att uppgifter som Värnamo Näringsliv AB förmedlar enkom får användas till ett specifikt ändamål enl överenskommelse. Därefter måste informationen raderas. Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Värnamo Näringsliv AB kontaktas genom följande: info@varnamonaringsliv.se.

Välkommen till södra Sveriges största jobb- och utbildningsmässa.

Den 13 mars 2025 genomförs mässan på Gummifabriken i Värnamo .